Zubin PotokOpština Zubin Potok je najzapadnija od tri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova i Metohije. Površina joj je 335 km² i obuhvata 64 sela, od kojih su neka daleko u planini i teško pristupačna zimi. Broj katastarskih opština je 28, a procenat poljoprivredne površine je 30,3. Reka Ibar protiče sredinom opštine od zapada ka istoku, i na njoj se nalazi i veštačko jezero Gazivode[1], dugo 35 kilometara. Ova opština je formirana 1987. godine izdvajanjem naselja iz tadašnje opštine Titova Mitrovica (Sl. list SAP Kosova; 09/87), mada je ta opština postojala sve do 1965. godine u današnjim granicama, kada je ukinuta i pripojena opštini Kosovska Mitrovica.

Internet prezentacija opštine Zubin Potok:

www.zubin-potok.org.rs

Adresa: Kolašinskih kneževa br.27
Zubin Potok 38228

Broj telefona: +381 28 460 048    +381 28 460 115

Aktuelnosti

Otvorena vrata okruga

24. 6. 2021 | 10:27

17 godina od 17. marta

18. 3. 2021 | 07:46

Dan opštine Leposavić

21. 10. 2020 | 09:34