LeposavićLeposavić je gradsko naselje i sedište opštine Leposavić na Kosovu i Metohiji u Republici Srbiji.Površina katastarske opštine Leposavić gde je atar naselja iznosi 1.400 ha. Leposavić je naselje koje se nalazi sa desne strane reke Ibra.Broj stanovnika 2004. godine broji 6.968 stanovnika, dok na području mesne zajednice Leposavić (obuhvata 27 sela) broj stanovnika iznosi 9.602.

Internet prezentacija opštine Leposavić:

www.leposavic.rs

Adresa: Vojske Jugoslavije 33

Broj telefona: +381 (28) 83-050 faks: +381 (28) 83-139

Aktuelnosti

Otvorena vrata okruga

24. 6. 2021 | 10:27

17 godina od 17. marta

18. 3. 2021 | 07:46

Dan opštine Leposavić

21. 10. 2020 | 09:34