4. 10. 2019 | 10:08 A A A

Država rešava stambene probleme Srba na KosmetuNačelnik Kosovskomitrovačkog upravnog okruga Vaso Jelić održavao je tokom prethodne nedelje sastanke sa korisnicima stanova koji su sredstvima države Srbije prethodnih godina izgrađenih u severnom delu Kosovske Mitrovice. Sa stanarima koji stanove koriste na osnovu ugovora o zakupu sa Kosovskomitrovačkim upravnim okrugom Jelić je razgovarao o problemima sa kojima se suočavaju korisnici oko 400 stambenih jedinica nad kojima se kao nosilac prava raspolaganja pojavljuje Kosovskomitrovački upravni okrug.

Najčešći problemi koje su predstavnici stanara isticali u razgovorima sa načelnikom su komunalnog karaktera, a u mnogim slučajevima pomenuta je i potreba za proširenjem stambenog prostora, kao rezultat uvećanja porodica i težnje da se opstane i ostane na prostoru Kosova i Metohije.

Na sastanku koji je danas održan u sali Kosovskomitrovačkog upravnog okruga načelnik je naglasio da država Srbija stambenoj politici u južnoj srpskoj pokrajini posvećuje punu pažnju, da kontinuirano rešava desetine stambenih problema godišnje, i to zidanjem novih stambenih zgrada u svim sredinama na Kosmetu na kojima većinski žive srpsko stanovništvo. Jelić je takođe istakao da srpskom življu na na ovom prostoru nema opstanka bez kontinuirane saradnje sa Beogradom, kao i da je prisustvo države Srbije na prostoru Kosmeta jedino moguće uz podršku stanovništva, od kojeg se očekuje da pokaže jedinstveno opredeljenje za zvaničnu politiku državnog rukovodstva Skupštine, Vlade i predsednika Republike Srbije kada je u pitanju rešavanje kosovskog pitanja.