5. 3. 2019 | 10:45 A A A

Редовни месечни колегијумНа јучерашњем месечном колегијуму руководиоци инспекцијских служби известили су начелника округа о свом раду током фебруара. Оцењено је да се и у отежаним условима за рад, већи део послова из надлежности инспекцијских служби обавља успешно. Као главни проблем у раду истакнуто је отежано путовање по централним деловима покрајине, нарочито када је реч о инспекторима који своју делатност обављају на подручју неколико округа на Косову и Метохији. Осим тога, наглашено је да неки инспектори, посебно инспектори заштите на раду, често бивају ангажовани у акцијама на територији централне Србије, али у том погледу нема уочених проблема у раду. Начелнику су достављени планови рада за наредни месец.