4. 4. 2018 | 10:26 A A A

Одржан редовни колегијумУ седишту Косовскомитровачког управног округа, данас 04.04.2018. године, одржан је редовни колегијум са инспекторима из подручних јединица.

На колегијуму су инспектори усмено образложили начелнику Округа резултате свог рада постигнуте у претходном месецу, и истакли да су план и програм рада предвиђен за месец март у потпуности испунили.

Након усменог излагања, инспектори су своје писане извештаје предали Стручној служби Округа на даље поступање.